JOHAN HÄGGMAN
Antic Responsable de projectes i coordinador de l’equip d’events de Multilingüisme en la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea

Vàrem consultar de manera freqüent i regular amb en Josep Solano respecte experiència en temes relacionats amb la comunicació. Solano també va assistir al gabinet del comissari per al multilingüisme, el senyor Leonard Orban, durant la meva etapa com a membre del gabinet.